Første dag i desember. Nedtellingen er i gang                                                                            Julekrybben

   

                                                             Nissen flyttet inn på loftet 1. desember