Ivrig i ripsbusken                                                         Opptelling av fangsten

 

  

Hyt henger de osv...                                                   Spannet fullt!

 

 

Saft suse...                                                                 Inspeksjon.