Smitt og Smule i Tønsberg Blad.

http://tb.no/article/20081119/KULTUR/755780271

 

 

Smitt og Smule familiebarnehage drives hjemme i en privat bolig på Berg i Ramnes.

 

Her møter barnet hjemmelige omgivelser, og det kan være positivt slik at overgangen fra hjem til barnehage ikke blir så stor. Det er et lite miljø med god oversikt for barn og foreldre.

Vi er tre faste ansatte som er sammen med barna fra vi åpner kl. 07.15 til vi stenger kl. 16.30. Vi har ingen møtevirksomhet i åpningstiden.

Dette gjør at vi ser barnet fra det kommer i barnehagen på morgenen til det reiser hjem på ettermiddagen. Dette gir igjen en god oppfølging og et godt foreldresamarbeid.

 

Vi jobber ut fra 4 T-er: Trygghet, Trivsel, Tillit, Tilhørighet.

 

Det er et lite miljø hvor alle barna blir sett hele tiden og de har frihet til å medvirke til å styre sin egen hverdag. De får mye omsorg og trygghet og vi har mulighet til å ta hensyn til hvert enkelt barns vaner og interesser. Vi vet at særlig små barn trenger mye av dette og føler at vi får det godt til selv i en hektisk hverdag. 

 

Vi er heldige som har skogen som en del av barnehagen, her har vi laget gapahuk og bålplass som er gull verdt.

 

 

 

 

 

 

Smitt & Smule familiebarnehage © 2010

janne@smittogsmulefamiliebarnehage.no

Velkommen til Smitt og Smule familiebarnehage